Bronse til filmen for Landsforeningen for Ryggmargsskadde og Sunnaas sykehus HF