Søk

Utdanning – til gode navere?

Munner funksjonshemmedes utdanningsløp ut i en karriere som stønadsmottakere, og hvordan kan vi i så fall forhindre det?, spør NHFs ungdom og foreldreforening på en felles temakonferanse 20. april.
ARKIV
SISTE INNLEGG