Søk

Tilgjengelighet koster lite

Kommunal- og regionaldepartementet har beregnet merkostnaden med å bygge tilgjengelige boliger. Merkostnaden viser seg å være svært lav.
ARKIV
SISTE INNLEGG