Tilbudet til døvblinde i fare for å raseres

Tilbudet til døvblinde i fare for å raseres