Søk

Tilbudet til døvblinde i fare for å raseres

Helsedirektoratet og arbeidsgruppa bak rapporten ”Samorganisering av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger foreslår å legge ned kompetansesentrene for døvblinde. I tillegg blir gruppen som har rett til tjenester fra kompetansesystemet mindre og mindre ettersom hvordan helsestyresmaktene definerer hvem som er døvblind. Les mer i utdanningsnytt.no.
ARKIV
SISTE INNLEGG