Innfridde mål eller brutte visjoner?

Innfridde mål eller brutte visjoner?