Til kamp mot bofellesskapene

– Jeg er bekymret over utviklingen som går i retning av store bofellesskap, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete. Kommunalministeren skal legge frem en stortingsmelding om boligpolitikken til våren, her varsler Liv Signe Navasete innstramming i Husbankens retningslinjer, for på den måten å demme opp for nye store bofellesskap.
ARKIV
SISTE INNLEGG