Samfunn for Alle

Samfunn for Alle nr 4 2011 har kommet. Det inneholder blant annet et intervju med Karl Grunewald som er nestor innen omsorgen for personer med utviklingshemning i Sverige.
ARKIV
SISTE INNLEGG