Ta tak i mulighetene i Rehabiliteringsuka 2008!

Ta tak i mulighetene i Rehabiliteringsuka 2008!

Den nasjonale ReHabiliteringsuka ble arrangert i september fjor. Den ble svært vellykket med mange gode arrangementer om rehabilitering rundt omkring i landet. Hovedtema for årets Rehabiliteringsuke er ”Mestring av dagliglivet gjennom aktivitet og kultur”.

SAFO sentralt oppfordrer alle regionale SAFO ledd til å ta kontakt med kontaktpersonene i de regionale helseforetakene for å bidra direkte inn i arbeidet med å utforme rehabiliteringsuka.

Daglig leder Bettina Thorvik representerer SAFO inn i det sentrale samarbeidsutvalget. Ta kontakt med henne hvis dere har innspill. 22 39 60 52.

For deltakelse ta kontakt med regionsansvarlig.

Helse Sør-Øst Kirsten Sæther kirsten.saether@sunnaas.no Telefon: 99457484, og Arvid Holte arvid.holte@rehabilitering.net Telefon: 95053162 Helse Midt Reidar Tessem reidar.tessem@helse-midt.no Telefon: 74 83 99 36 Helse Nord Audhild Høyem audhild.hoyem@unn.no Telefon: 77 66 98 41 Helse Vest Edit V. Lunde edith.victoria.lunde@helse-bergen.no Telefon: 93 25 53 45

 Her finner du mer informasjon om Rehabuka.