Søk

Lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

Endelig har vi fått en lov som sikrer rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fra 1. januar 2009 blir det forbudt å diskriminere eller utestenge noen.

Alle skal ha lik rett til å delta i samfunnet. Forslaget omfatter forbud mot direkte og indirekte diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, forbud mot å trakassere og å instruere andre om å diskriminere.

Det blir krav om universell utforming på nye bygg, og eksisterende bygg skal tilrettelegges slik at alle kan benytte de.

Link til pressemelding om lovforslaget.

Det er allikevel ikke alt som er på plass ennå. Det er ikke satt tidsfrister for når eksisterende bygg skal være tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming for IKT har fått en tidsfrist, men den er ganske langt fram i tid. Ikke før i 2021 blir det et krav om at eksisterende løsninger skal være tilpasset til alle. For nye løsninger derimot har tidsfristen blitt satt til 2011.

Link til Likestillings- og diskrimineringsombudet sine kommentarer til den nye loven.

Link til Odelstingets vedtak med videre link til debatten omkring vedaket.

ARKIV
SISTE INNLEGG