Søk
3. desember

Styremedlem i SAFO – Tom Tvedt – avsluttet markeringen av funksjonshemmedes dag den 3. desember

Styremedlem i SAFO – Tom Tvedt – avsluttet markeringen av funksjonshemmedes dag den 3. desember

Barne, Ungdoms- og Familiedirektoratets (BUFdir) markering av 3. desember – FN-dagen for personer med nedsatt funksjonsevne, hadde dette året artikkel 24, om inkluderende utdanning, som tema. Vår statssekretær Gry Haugsbakken åpnet ballet, og statssekretæren for likestilling av funksjonshemmede i Kulturdepartementet, var klar på at Regjeringen allerede hadde begynt forberedelsene med å få funksjonshemmede-konvensjonen inn i norsk lov. Hun lovet også at «Veikart universelt utformet nærskole» skal gjennomføres. 

Universelt utformede skoler ble også satt på dagsorden av BUFdirs egen seniorrådgiver Kirsti Svinø. Hun ble akkompagnert av en liten morsom filmsnutt laget av mort1rulle (Morten Marius Skau). Tema var hvordan en rullestolbrukende lærer kan overleve rent praktisk i en utilgjengelig skole.

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet informerte sammen med Utdanningsdirektoratet om direktoratenes fokus og arbeid for en inkluderende skole i pakt med CRPD. Vi fikk høre fra statsforvalteren i Rogaland om deres arbeid som en av pilotene i BUFdirs CRPD-prosjekt, og fra Likestillingssenteret KUN og Verdal Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne om hva Rådene kan bidra med for å fremme inkludering i skolen.

Unge Funksjonshemmede presenterte sin undersøkelse om universell utforming i Grunnskolen. Status er ikke lystelig lesning. Kun godt og vel en tredjedel av skolene er universelt utformet.

Lise Lundh som er stipendiat ved Oslo Met, ga nyttige innspill om hva reell inkludering innebærer, og hvordan vi kan få det til. Fokuset på hvordan holdninger, og kanskje spesielt de voksnes holdninger er med på å bidra til å ekskludere ga grunnlag for gode refleksjoner til glede og inspirasjon.

Konferansen ble avsluttet ved innlegg fra generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO og så, helt til slutt, satte vårt eget styremedlem Tom Tvedt punktum med stort engasjement, klare visjoner og uttalt handlingskraft. I SAFO akter vi å stå på videre for å oppnå full deltakelse, selvstendig liv og likestilling av funksjonshemmede.

ARKIV
SISTE INNLEGG