Stortingshøring om omsorgsboliger

Norske boligbyggelag har skrevet et høringssvar der de etterlyser blandt annet at det må bli tydeligere hvordan og hva tilskuddet rent konkret kan brukes til, og hvor store frihet kommunen har i sin anvendelse av tilskuddet.
ARKIV
SISTE INNLEGG