Kunnskapsdepartementet legger frem stortingsmeldingenlæring og fellesskap.

Regjeringen legger nå fram en egen stortingsmelding om den inkluderende skolen, bygd på rapporten fra det såkalte Midtlyngutvalget: NOU 2009:18 Rett til læring. Dette blir den første stortingsmeldingen på det spesialpedagogiske området siden 1998 og vil omhandle en rekke tiltak knyttet til både skolen og barnehagen. SAFO er veldig spent på om noe i organisasjonenes høringssuttalelser er tatt hensyn til.

Fremleggelsen skjer:

Tid:   Fredag 8. april, kl. 12.00
Sted: Auditoriet R5 i Akersgata 59, Oslo

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil være tilstede og presentere hovedtrekkene i meldingen.

Pressekonferansen kan i tillegg følges direkte på www.kunnskapsdepartementet.no direkte lenke: http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=6035

ARKIV
SISTE INNLEGG