Stor innsats i organisasjonene

SAFOs meldemsorganisasjoner er med på dugnaden for å hindre smittespredning av koronaviruset. Organisasjonene gjør i tillegg en viktig beredskapsinnsats for medlemmer og myndigheter.

Photo by CDC on Unsplash

 

Konsekvenser for medlemmene

I en krisetid blir de som vanligvis er utsatt, enda mer utsatt. Ikke minst har vi sett det den siste uka. Mange av organisasjonenes medlemmer er i risikogrupper for koronasmitte, og mister med dette viktige møteplasser som organisasjonene har representert.

Den kontakten organisasjonene har hatt på tvers av organisasjonsledd sentralt, regionalt og lokalt, samt samtaler med enkeltmedlemmer har gjort at organisasjonene raskt har fått et bilde av hvilke problemstillinger som er viktig å ta fatt i. Dette gjelder for eksempel konsekvensene av tiltakene for personer med utviklingshemming og hvor viktig NAVs tolke- og ledsagertjeneste er for døvblinde for i det hele tatt å få informasjon om koronaviruset og tiltakene. Erfaringer gjelder også personlig assistanse, i en tid med smittefare. Organisasjonene har får mye informasjon den siste uka.

 

Samler erfaringene- og skaffer svar

Organisasjonene er opptatt av å bistå med medlemmers ulike spørsmål. For eksempel har NHF etablert en side der de har skrevet svar på ofte stilte spørsmål blant medlemmene. Mange har spørsmål om assistanse, hjelpemidler og tjenester til barn med funksjonsnedsettelser. NHF gir informasjon, og veileder i hvilke spørsmål som rettes hvor. Se NHFs nettside med spørsmål og svar.

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening i NHF. De har også laget en side med korona-info for foreldre til barn med funksjonsnedsettelse, som kan være nyttig i konkrete utfordringer.

 

Bistår myndighetene med informasjon og kompetanse

Nettopp gjennom all den konkrete samlede informasjonen som organisasjonene har bidratt med, har organisasjonene også kunnet hjelpe myndighetene til å fatte bedre vedtak. Informasjon kommer inn til organisasjonene fra medlemmer, og nødvendig informasjon gis videre til myndighetene.

NHF fikk for eksempel raskt klargjort at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) blir definert som en kritisk samfunnspersonell, som blant annet er viktig for at assistentene har rett på barnepass, og gjør tjenesten mulig.

NFU har daglig kontakt med myndighetene, og har gitt klare forslag til tiltak når det gjelder tiltak overfor utviklingshemmede. FNDB har hatt  dialog med NAV i forbindelse med døvblindes tolke- og ledsagertjeneste.

Slik får myndighetene viktige innspill i en kritisk situasjon, de blir bedre rustet til beslutninger og de blir klar over problemstillinger de ellers ville oversett.

 

Andre tilbud til medlemmer

SAFO og medlemsorganisasjonene arbeider nå alle fra hjemmekontor. På svært kort tid har organisasjonene blitt digitale. Nye møteplasser etableres på nett, som i dag når NHF Oslo inviterer til en digital kaffekopp.

Det er virkelig grunn til å gi honnør også til medlemsorganisasjoner av funksjonshemmede som har blitt ekstra viktige i en krisetid.

 

ARKIV
SISTE INNLEGG