Søk

Statsbudsjettet 2009

Det er ingen reell økning i støtten til organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder også støtten til SAFO og FFO.

Det er allikevel positivt at 5,6 millioner går til IT-Funk programmet som er en tverrgående satsning knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne og ny teknologi under Norges forskningsråd. SAFO er en av flere deltakere i IT-Funk programmet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet får nye oppgaver med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I et brev til BLD i juli krevde SAFO at LDO fikk økte økonomiske ressurser slik at ombudet skulle kunne følge opp sine forpliktelser i forhold til den kommende diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. LDO styrkes med vel 9 millioner utover prisomregningen på bakgrunn av blant annet de nye arbeidsoppgavene.

  

Likestillings- og diskrimineringsombudet Beate Gangås. Fotograf: Bente Bjercke

ARKIV
SISTE INNLEGG