Forum for oppfølging av Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering

Forum for oppfølging av Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering

 

Helse- og omsorgsdepartementet avhold det 3. møte for oppfølging av Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering. Tema for møtet var “Behov og kapasitet”. Statsekretær Dagfinn Sundsbø innledet.

SAFO ved Marit Røyneberg og Bettina Thorvik innledet sammen med FFOs Andreas Habberstad om tema “Behov og kapasitet” hos brukere. Hovedpoenget var fokus på kommunenes ansvar i forhold til habilitering og rehabilitering som i svært varierende grad følges opp. For brukeren er det essensielt å få god rehabilitering og habilitering der de bor, men slik systemet er nå, er det dessverre få som opplever dette. Videre opplever vi at det er mye ord, men at det er nødvendig med politisk prioritering. Hele innlegget kan dere lese her. I diskusjonen etterpå kom det tydelig fram at flere fagorganisasjoner og andre rehabiliteringsinstitusjoner støttet brukerorganisasjonens krav.