Detaljbilde ung jente ser i kamera

Statsbudsjett 2020: SAFO, FFO og Unge Funksjonshemmede ber om menneskerettighetsfokus

Statsbudsjettet er et middel for å sikre Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD). Nå har SAFO, FFO og Unge Funksjonshemmede skrevet brev til alle de parlamentariske lederne på Stortinget, der de ber om at Funksjonshemmedekonvensjonen blir vektlagt i statsbudsjettarbeidet. Konvensjonen er relevant for de fleste stortingskomiteer.

Organisasjonene skriver:

I mai 2019 kom FN-komitéen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne med klare anbefalinger til Norge. Både konvensjonen og FNs anbefalinger til Norge, gir mange og viktige føringer for statens budsjett.

FFO, Unge Funksjonshemmede og SAFO ber partiene på Stortinget om å vektlegge FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i behandlingen av statsbudsjettet for 2020.

Norge sluttet seg til konvensjonen i 2013. I generelle ordelag, står grunnleggende menneskerettigheter sterkt i Norge. Skal en sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne like rettigheter og like muligheter, så må disse målsetningene også ivaretas i alle relevante konkrete sakene som Stortinget behandler.

Statsbudsjettet er blant Stortingets viktigste virkemidler for å etterleve konvensjonen og imøtekomme FNs anbefalinger til Norge. Både konvensjonen og anbefalingene har relevans for de fleste av Stortingets komiteer.

Vi vil minne om den brede enigheten i vektleggingen av FNs funksjonshemmedekonvensjon på tvers av organisasjonsmangfoldet. 125 organisasjoner sto bak sivilsamfunnets alternative rapport til FN-komitéen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

 

ARKIV
SISTE INNLEGG