Søk

Digitalt grunnkurs for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten

SAFO har deltatt i utarbeidelsen av et digitalt grunnkurs for brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten. Nedenfor finner du lenke til kurset og kan teste det. Alle kommentarer SAFO-representanter har til nettkurset kan sendes sentralt på [email protected].

Kurset er lansert i disse dager, og slik beskriver prosjektleder kurset:

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Hovedmålgruppen for nettkurset er personer som kan være interessert å være brukerrepresentant og brukerrepresentanter som er oppnevnt i et brukerutvalg eller i et ungdomsråd. Kurset kan også være nyttig for sekretærer i brukerutvalg, helsepersonell og ansatte som skal rekruttere brukerrepresentanter til råd, utvalg og prosjekter.

Målet med nettkurset må sees opp mot er realisering av pasientens helsetjeneste, som blant annet innebærer at pasienter, pårørende og deres organisasjoner får større innflytelse på planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenester. På systemnivå fordrer dette kompetente brukerrepresentanter som er trygg på sin rolle.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017. Nettkurset er offentlig og enkelt tilgjengelig fra de regionale helseforetakenes og helseforetakenes nettsider og kan lenkes fra andre nettsider.

Nettkurset følger kravene til universell utforming og inneholder tekst, bilder, filmer og illustrasjoner.

 

Nettkurset er delt inn i fem moduler og skal gi en forståelse av:

  • Modul 1 Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten
  • Modul 2 Din rolle som brukerrepresentant
  • Modul 3 Om spesialisthelsetjenesten
  • Modul 4 Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten
  • Modul 5 Hvordan du bør forberede deg

Nettkurset vil revideres årlig. Det vil i løpet av 2019 bli utviklet en samisk versjon.

Ta kurset her: https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/uploaded/scormcourse/grunnopplaering_V090719/scormdriver/indexAPI.html

ARKIV
SISTE INNLEGG