Seminar om sosiale medier.

FFO og SAFO i Oslo arrangerer kurs om sosiale medier for organisasjoner med personer med nedsatt funksjonsevne. Onsdag 17. februar kl 10.00-15.00 i FFOs nye lokaler i Mariboesgt. 13

 

FFO og SAFO inviterer til et skreddersydd kurs om sosiale medier. Intensjonen med kurset er å bevisstgjøre organisasjonene på viktigheten og nytten av å være tilstede i sosiale medier. Mange funksjonshemmede benytter sosiale medier i stor grad, og ofte mer enn de uten funksjonsnedsettelse. Til tross for dette ser vi at mange av organisasjonene for funksjonshemmede nærmest er usynlige i de sosiale mediene. Sosiale medier er en unik og ikke minst gratis kanal som mange flere bør benytte.

Her kan du lese hele invitasjonen

ARKIV
SISTE INNLEGG