Prosjekt mot utelivsdiskriminering

Prosjekt mot utelivsdiskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudet har satt i gang et prosjekt hvor vi ønsker å kartlegge, debattere, sette fokus på og motvirke utelivsdiskriminering. Avvisning, utestengning eller trakassering på bakgrunn av etnisitet, hudfarge, funksjonsevne, seksuell orientering eller kjønn er ikke lov.

Program:

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik innleder om utelivsdiskriminering.
Paul Lappalainen fra Svenske Diskrimineringsombudsmannen forteller om erfaringer fra og prosjektet mot krogdiskriminering
Paneldebatt med representanter fra politiet, utesteder, organisasjoner som jobber med ungdom, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, vekterselskap med flere.
Konsert! Med hip hop gruppa Pumpa og singer-songwriter Heidi Marie Vestrheim.
 

Les mer her