Nye nettsider om levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne

Nye nettsider om levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne

Nettsidene består av statistikk og analyse, og skal bli en viktig ressurs for beslutningstakere, interesse- og brukerorganisasjoner og alle andre som er opptatt av levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

Her kan du se nye nettsiden.