Nye nettsider om levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne

Bufdirs har nå lansert nye nettsider om levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne. Levekårsstatus oppsummerer status og utviklingstrekk på de viktigste levekårsområdene som helse, arbeid, utdanning, deltakelse og fritid, og er en nettbasert tjeneste.

Nettsidene består av statistikk og analyse, og skal bli en viktig ressurs for beslutningstakere, interesse- og brukerorganisasjoner og alle andre som er opptatt av levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

Her kan du se nye nettsiden.

ARKIV
SISTE INNLEGG