Nektet å signere protokoll for trygdeoppgjøret

Nektet å signere protokoll for trygdeoppgjøret

– Vi kan ikke signere en protokoll som har i seg negativ utvikling av pensjon i forhold til prisvekst, sier forbundsleder Borge Rørvik i Pensjonistforbundet, forbundsleder Knut Magne Ellingsen i FFO og Astrid Strøm på vegne av SAFO.

Trygdeoppgjøret for 2015 vil gi en realinntektsnedgang for alderspensjonistene. Organisasjonene hadde i trygdedrøftelsene krevd at kjøpekraftsnedgangen i 2015 skulle kompenseres.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson varslet at han vil ta initiativ til en utredning om reguleringsprinsippet for løpende pensjon som innført med pensjonsreformen i 2011, fra 2016, og som er årsaken til at pensjonistene kommer så dårlig ut. Det var ikke godt nok for Pensjonistforbundet, FFO og SAFO.

Les også: https://pensjonistforbundet.no/nyhet/1665-nektet-aring-signere-protokoll-for-trygdeoppgjoslashret

Les også: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/regjeringen-vil-vurdere-reglene-for-trygdeoppgjoret/id2412583/

Grunnbeløpet og regulering av uføretrygden

Landets uføretrygdede vil ikke oppleve negativ kjøpekraftsutvikling. Regelen om at alderspensjoner under utbetaling først skal reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive og fra denne summen fratrekkes 0,75 prosent, omfatter ikke uføretrygden. Denne reguleres direkte koblet til lønnsveksten og grunnbeløpet uten fratrekk på 0,75 prosent.

Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015. Dette er en økning på 1 698 kroner, tilsvarende 1,92 prosent. Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 1,92 prosent.

Minste årlige ytelse for uføretrygdede utgjør etter reguleringen:     

Ordinær sats: 205 355 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
Ordinær sats for ung ufør: 239 581 (2,66 G)
Høy sats: 223 369 (2,48 G, enslig uføretrygdet)
Høy sats for ung ufør: 262 098 (2,91 G)

Skrevet 21.05.2015 av Grete Crowo