Tom Tvedt

SAFOs styreleder Tom Tvedt representerer funksjonshemmede organisasjoner fra Norge i «Funktionshinderrådet i Norden».

Det nordiske funktionshinderrådet er det nordiske ministerråds rådgivende organ på funksjonshemmede-området. Rådets oppdrag er å arbeide for et samfunn som er tilgjengelig og inkluderende for alle. Gjennom Rådet initieres grenseoverskridende nettverk, og det skapes arenaer for kunnskapsutvikling mellom de nordiske landene.

SAFO sin styreleder Tom Tvedt er for denne perioden valgt til organisasjonenes representant i det nordiske Rådet, etter at FFOs representant Eva Buchmann nå har trådt ut av Rådet.

Vi gratulerer Tom med vervet.

ARKIV
SISTE INNLEGG