Jens Petter Gitlesen på SAFOkonferansen i 2020.

Jens Petter Gitlesen er død.

Det er med stor sorg vi i helgen mottok budskapet om Jens Petters død.

I 2000 fikk Jens Petter og Tone datteren Emilie. Emilie er født med Downs syndrom, og fra 2007 engasjerte han seg i arbeidet i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Hans engasjement var enormt, både dag og natt.

I 2009 ble han valgt som forbundsleder, en rolle han hadde helt til våren 2021. Gjennom rollen som forbundsleder, satt Jens Petter også i SAFO sitt hovedstyre. Der var han i flere perioder styreleder. Hans arbeid var blitt lagt merke til langt utover vår organisasjon.

Jens Petter hadde en evne til å ta til seg informasjon og kunnskap, og å bruke den for å bidra til likestilling og ikke-diskriminering av mennesker med utviklingshemming. Når han begynte som forbundsleder forstod han ikke hvorfor man hadde fokus på menneskerettigheter i NFU, men han så raskt sammenhengen og i 2021 år ble han tildelt Universitetet i Oslo sin menneskerettighetspris. Også SAFO, sentralt og regionalt, fikk nytte godt av hans utømmelige kilde av kunnskap og hans enestående stå-på vilje i kampen for funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Jens Petter var en stemme for de i samfunnet som sitter nederst ved bordet. Han har tatt til orde, eller spesielt pennen, når menneskerettigheter har blitt brutt, og kjempet for å finne gode løsninger som ivaretar menneskerettigheter for alle. Han fikk gjennomslag i flere viktige saker.

Jens Petter Gitlesen satt utviklingshemmedes menneskerettigheter på dagsorden i Norge. En gruppe som ofte blir glemt, og en gruppe som stadig opplever å få sine menneskerettigheter brutt. Jens Petter var en stemme for de som ikke har kunnet løfte stemmen sin selv, og bidratt til et mer rettferdig, mangfoldig og likestilt Norge. Uten Jens-Petters innsats de siste 12 årene, ville flere overtramp på utviklingshemmedes rettigheter forblitt usett og uendret.

Takk for ditt store bidrag for å skape et samfunn for alle, og til at alle skal ha de samme rettighetene. Vi skal kjempe kampen videre!

Hvil i fred.

ARKIV
SISTE INNLEGG