Søk

SAFOs høringssvar til KMD om rapporten fra Hagenutvalget

SAFO har skrevet høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om rapporten fra Hagenutvalget. Ekspertutvalget har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.

SAFO er spesielt opptatt av tre punkt:

  1. Nedleggelse av Statped.
  2. Kollektivtransport, forslaget om TT-Transport.
  3. Kompetansepolitikk, forslaget om voksenopplæring og lærerkandidater.

Du kan lese hele SAFOs høringssvar her: KMD 180509 Høringsuttalelse på rapport fra ekspertutvalg om regionreformen PDF

ARKIV
SISTE INNLEGG