Bilde av deltagerne på rundebordsmøtet

SAFO gir innspill til Regjeringens strategi for likestilling

SAFO, Unge Funksjonshemmede og FFO deltok i møte med Regjeringen om strategien 15.juni. Barne- og likestillingsdepartementet har ansvaret for utarbeidelsen av strategien, men sektordepartementene som har ansvar for viktige likestillingsvirkemidler må være med. Dette er hele Regjeringens strategi.

SAFO skal nå møte Barne- og likestillingsdepartementet jevnlig framover i dette arbeidet. SAFOs utgangspunkt er at vi må FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne må realiseres. Lenke til Regjeringens side om CRPD

Les mer om møtet på Regjeringens nettsider.

(Foto: BLD)

ARKIV
SISTE INNLEGG