SAFO gir innspill til Regjeringens strategi for likestilling

Bilde av deltagerne på rundebordsmøtet
Minister Linda Hofstad helleland

SAFO gir innspill til Regjeringens strategi for likestilling

SAFO, Unge Funksjonshemmede og FFO deltok i møte med Regjeringen om strategien 15.juni. Barne- og likestillingsdepartementet har ansvaret for utarbeidelsen av strategien, men sektordepartementene som har ansvar for viktige likestillingsvirkemidler må være med. Dette er hele Regjeringens strategi.

SAFO skal nå møte Barne- og likestillingsdepartementet jevnlig framover i dette arbeidet. SAFOs utgangspunkt er at vi må FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne må realiseres. Lenke til Regjeringens side om CRPD

Les mer om møtet på Regjeringens nettsider.

(Foto: BLD)