Søk

Ny handlingsplan for habilitering av barn og unge

Helse og omsorgsdepartementet vil lage en ny handlingsplan for habilitering av barn og unge. 10. juni inviterer HOD til et møte som starter arbeidet. Grete Müller (NFU) vil på vegne av SAFO holde et av flere innlegg på møtet.

HOD erkjenner at dagens habilitering for barn og unge ikke fungerer. Dette er noe SAFO Vest, etter innspill fra NFU har tatt opp i Helse Vest brukerforum. HOD ønsker nå å utarbeide en ny handlingsplan for habilitering av barn og unge.

Dette arbeidet starter med et møte 10. juni for som statssekretær Arvid Libak åpner. Her vil HOD i første del av møtet presentere en skisse til handlingsplan for habilitering av barn og unge. I andre del vil brukerorganisasjonene gi innspill til hva de mener en handlingsplan bør inneholde. Grete Müller som har jobbet mye med dette i SAFO Vest vil holde innlegget på vegne av SAFO.

I etterkant av innleggene fra Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, Ungdomsgruppen i FFO og SAFO, vil det være mulig å komme med innspill.

SAFO har mulighet til å stille med 10 representanter. Ta kontakt med sekretariatet hvis du mener at din organisasjon bør være representert på dette møtet.

Programmet for dagen.

ARKIV
SISTE INNLEGG