SAFO konferansen 2012

SAFO konferansen 2012 ble avholdt helgen 21.-22. januar på Quallity Airport hotel Gardermoen. Tema på konferansen var FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samhandlingsreformen og Stortingsmelding 18. Læring og fellesskap. Det ble en konferanse med interresante tema og fornøyde deltagere.
ARKIV
SISTE INNLEGG