Funksjonshemmede kan miste gratisparkering

De private parkeringsselskapene vil endre reglene for parkering slik at det ikke lenger skal være gratis for mennesker med funksjonshemning å parkere på angitte plasser. Lars Ødegård i NHF sier at det ikke er gratis parkering som er viktig, men parkeringsplassene er store nok og at det er mulig for alle å bruke betalingsordningen.
ARKIV
SISTE INNLEGG