SAFO i møte med Barne- og likestillingsministeren Anniken Huitfeldt.

SAFO i møte med Barne- og likestillingsministeren Anniken Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt

På møtet var Forbundsleder Helene Holand (NFU), Seksjonsleder for samfunnspåvirkning Sverre Fuglerud (NBF) Leder Geir Jensen (FNDB) med tolk, Forbundsleder Eilin Reinaas (NHF) og Daglig leder Bettina Thorvik (SAFO).

De diskuterte nødvendige oppfølgingstiltak i forhold til Anti-diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, oppfølging av protokolltilførsel av trygdeforhandlingene (2007), og ratifisering av FN konvensjonen.