Søk

SAFO i møte med Barne- og likestillingsministeren Anniken Huitfeldt.

Formålet med møtet var å gjøre ministeren kjent med SAFO, og å ta opp aktuelle saker som SAFO mener er viktige å fokusere på fremover.

Anniken Huitfeldt

På møtet var Forbundsleder Helene Holand (NFU), Seksjonsleder for samfunnspåvirkning Sverre Fuglerud (NBF) Leder Geir Jensen (FNDB) med tolk, Forbundsleder Eilin Reinaas (NHF) og Daglig leder Bettina Thorvik (SAFO).

De diskuterte nødvendige oppfølgingstiltak i forhold til Anti-diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, oppfølging av protokolltilførsel av trygdeforhandlingene (2007), og ratifisering av FN konvensjonen.

ARKIV
SISTE INNLEGG