Søk

Brukermedvirkning i SAFO Sørvest

SAFO Sørvest eller organisasjonene i SAFO Sørves blir ofte kontaktet når det er ønske om brukerrepresentanter i kommunene, i fylkene eller regionale fora.

SAFO Sørvest foreslår og oppnevner representanter til flere instanser. Vi har blant annet representanter i NAV, spesialisthelsetjenesten, i kommunale og fylkeskommunale råd.

Ta kontakt med leder eller koordinator i regionen for mer informasjon.