Søk

Styret SAFO Sørvest

Geir Tore Søreide, fungerende leder, NFU Vestland [email protected]

Synnøve Lindanger, styremedlem, NFU Rogaland

Bent Are Nilsen, styremedlem, FNDB avd. Vestland

Guri Anne Egge, styremedlem, NHF Sørvest

 

Vara for Geir Tore; Bente Underthun,

Vara for Synnøve, Odd Kåre Barkved

Vara for Åse; Arne Olav Hope

Vara for Guri Anne, Dag Einar Liland