Søk

Brukermedvirkning i SAFO Nord Vest

SAFO Nord Vest eller organisasjonene i SAFO Nord Vest blir ofte kontaktet når det er ønske om brukerrepresentanter i kommunene, i fylkene eller regionale fora.

SAFO Nord Vest foreslår og oppnevner representanter til flere instanser. Vi har blant annet representanter i NAV, spesialisthelsetjenesten, i kommunale og fylkeskommunale råd.

Lenke til brukerutvalget i NAV Vestland 

Lenke til brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal

Ta kontakt med leder eller koordinator i regionen for mer informasjon.