Refser politikerne

Jens Petter Gitlesen i intervju med Harstad Tidende om lokalpolitikernes manglende kunnskap om behovene og rettighetene til mennesker med utviklingshemning.
ARKIV
SISTE INNLEGG