Ultralyd

Fagpersoner er usikre på om rutinemessig ultralyd i uke 12 vil gi noen medisinsk gevinst, skriver Forskning.no
ARKIV
SISTE INNLEGG