Søk
Ukrainas flagg

Opprop om beskyttelse av funksjonshemmede i Ukraina

Norske myndigheter v/utenriksminister Anniken Huitfeldt
Norske humanitære aktører

Funksjonshemmedebevegelsen i Norge slutter seg til oppropet fra «The European Disability Forum»
(EDF), og vil be om at norske myndigheter og norske humanitære aktører tar et spesielt ansvar for å
beskytte funksjonshemmede og bidra til funksjonshemmedes sikkerhet i den pågående krigen i
Ukraina.

Funksjonshemmede er blant de mest marginaliserte i kriser og blir uforholdsmessig berørt av konflikt.  I
katastrofer er dødeligheten for funksjonshemmede to til fire ganger høyere enn for personer uten
funksjonsnedsettelser.

Vi vil derfor spesielt rette oppmerksomheten til oppfordringene fra EDF, jfr. vedlagte brev:

Brev Norske Humanitære Aktører Ukraina

EDF statement on Ukraine – 24 February 2022

 

ARKIV
SISTE INNLEGG