Søk
Torill Vagstad

Fylkesleder i NFU er frikjent

Toril Vagstad og hennes mann er frikjent fra straff for å ha latt en kvinne med utviklingshemming bo hos seg en periode. Straffesaken gikk for Sør-Østedal tingrett.

Foto: Bitten Munthe-Kaas

Ei ung kvinne med lett utviklingshemning ønsket ikke å dra tilbake til bofellesskapet hvor hun var blitt bosatt. Hun ba om å få bo hos NFUs fylkesleder, Torill Vagstad, noe hun fikk lov til. Dette medførte at NFUs fylkesleder og hennes ektefelle ble påtalt for brudd av straffelovens paragraf §390a:»Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.»

Straffesaken gikk for Sør-Østedal tingrett. I dag falt dommen: NFUs fylkesleder og hennes ektemann, har ikke brutt straffeloven ved å la kvinnen med utviklingshemning få være på besøk.

NFU er glade for dommen. Om påtalemyndighetene anker dommen eller ikke, gjenstår å se. Men det er flere relaterte saker på gang i Hedmark. Kvinnen med lett utviklingshemning er underlagt et tvangsvedtak som er påklaget (og iverksatt). Fylkesmannen nekter å regne kvinnens mor som nærmeste pårørende, slik at moren ikke kan påklage tvangsvedtaket. Det er en tilsvarende tvangs- og umyndiggjøringssak i Stange kommune. I Kongsvinger er det en sak som har pågått i årevis. Vi vil helt sikkert høre mer om tvangsbruk, selvbesetemmelse og praktiseringen av vergemålsloven i Hedmark.

Se omtale av saken også i tidsskriftet Fontene.

ARKIV
SISTE INNLEGG