Søk

Lovbrudd i skolen

Fylkesmannen i Rogaland har avdekket ulovlig bruk av makt og tvang ved Grannes skole i Sola kommune. Driften av ressurssenteret er heller ikke i tråd med lovverket.

NFU har lest tilsynsrapporten og skriver:

«Den ulovlige tvangsbruk ved ressurssenteret er utvilsomt det mest alvorlige. Imidlertid er den foreløpige tilsynsrapporten spekket med påviste ulovligheter og uklarheter. Tilsynsrapporten synes å beskrive en oppdragelsesanstalt som er frikoblet fra norsk skole, fagplaner, timeplaner, klassetilhørighet og krav til psykososialt miljø».

Les mer om saken på NFUs hjemmesider.

 

 

ARKIV
SISTE INNLEGG