Søk

Mer om regjeringsplattformen

I Regjeringsplattformen finnes det flere tiltak utenom inkorporering av CRPD, som vil bidra til å bedre funksjonshemmedes muligheter til likestilling og et selvstendig liv. Blant annet har Regjeringen listet at den vil gjennomføre «Veikart for universelt utformet nærskole» innen 2030. Det innebærer slik SAFO ser det at Regjeringen også vil måtte innføre 2030 som tidsfrist i lov og/eller forskrift, for når grunnskolene skal være universelt utformet. Trykk på lenken og les NFU sin gjennomgang av viktige saker for funksjonshemmede i Regjeringsplattformen.

Her er lenke til NFUs innlegg om saken.

ARKIV
SISTE INNLEGG