Markering rettighetsfesting av BPA.

Markering rettighetsfesting av BPA.

Kravet om en individuell rettighetsfesting av BPA er i en avgjørende fase nå. Helse- og omsorgsdepartementet behandler alle høringssvarene til ny lov. Planen er at endelig lovforslag skal sendes for behandling i Stortinget før påske. Dette er grunnen til at alliansen har valgt departementet for å vise vårt engasjement for BPA rettigheten. 

Alliansen oppfordrer her alle sine medlemmer som kan og vil delta om å stille opp utenfor Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo, fredag 18 mars kl. 14.00. Adresse: Einar Gerhardsens plass 3 (S- blokken/Regjeringskvartalet).