Nasjonal veileder i habilitering av barn, ungdom og unge voksne

Helsedirektoratet har siden slutten av 2009 arbeidet med en ny nasjonal veileder i habilitering. SAFO har vært aktivt inne i dette. Helsedirektoratet varsler nå at de i sammen med utdanningsdirektoratet vil utgi en endelig versjon i fellesskap. Dette er meget positiv. SAFO har lenge etterlyst en sammenflettet kobling mellom disse to fagområdene innen habilitering.

 

Anita Tymi, Anders Larsen-Haug, Hanne Fjerdingby Olsen og Anne Berit Hallbeck har deltatt i arbeidet på vegne av SAFO. SAFO vil også delta i referansegruppen som skal se på seg den nye samlede utgaven fra de to direktoratene.

Mer informasjon om saken:  

Link til helsedirektoratets hjemmeside.

ARKIV
SISTE INNLEGG