Nasjonal veileder i habilitering av barn, ungdom og unge voksne

Nasjonal veileder i habilitering av barn, ungdom og unge voksne

 

Anita Tymi, Anders Larsen-Haug, Hanne Fjerdingby Olsen og Anne Berit Hallbeck har deltatt i arbeidet på vegne av SAFO. SAFO vil også delta i referansegruppen som skal se på seg den nye samlede utgaven fra de to direktoratene.

Mer informasjon om saken:  

Link til helsedirektoratets hjemmeside.