Søk

Lars Ødegård gjennoppnevnt som leder av Bioteknologinemnda.

Bioteknologinemnda er på nytt oppnevnt i statsråd for perioden 1. august til 1. august 2008. NHFs generalsekretær ble gjenoppnevnt som nemdas leder.

I statsråd 27. juni ble den Bioteknologinemnda oppnevnt på nytt. Bioteknologinemnda er høringsinstans for norske myndigheter i saker som vedrører moderne bioteknologi. Nemnda skal også bidra med informasjon og fremme debatt omkring etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av moderne bioteknologi.

I oppnevningen av representantene er det fra Helse- og omsorgsdepartmentet lagt vekt på at nemnda skal reflektere stor bredde i forhold til livssyn, kulturbakgrunn, interesser og holdninger til bio- og genteknologiske spørsmål.

Les mer om oppnevningen av nemda på Helse- og omsorgsdepartmentets sider.

Bioteknologinemnda har også egne hjemmesider.

ARKIV
SISTE INNLEGG