Søk

Konvensjonen mot klasebomber, og rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Forordet til konvensjonen og artikkel 5.1 referer til at hjelp til ofrene for klasebomber må bli implementert i lovgivningen på en måte som fremmer menneskerettighetene til overlevende og mennesker med funksjonsnedsettelser.

Hjelp til ofrene er ikke bare et helse og rehabiliteringsspørsmål, men et menneskerettighetspørsmål.

Det betyr at når det skal bygges nye sykehus, må de bygges slik at de er tilrettelagt for ofrene og andre med funksjonsnedsettelser.

Når ofrene og andre med funksjonsnedsettelser og familien deres skal inn i skolen igjen, må det legges tilrette  slik at de kan gå  på ordinære skoler.

Når boliger skal bygges for ofrene og andre med funksjonsnedsettelser, må de bygges i vanlige bomiljø og sikre deltagelse i lokalmiljøet.

På den måten er konvensjonen med på å sikre rettighetene til alle med funksjonsnedsettelser. 

Link til Atlas-alliansens side.

Link til UD.

stopclustermonitions.org

clusterconvention.org

ARKIV
SISTE INNLEGG