Interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser – også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser – også for innvandrere?