Bufdir markerer FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med konferanse

Også i år markerer Bufdir 3. desember, som er FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Temaet for årets fagkonferanse er «Å vokse opp med funksjonshemming i Norge», og vi byr på spennende foredrag, samtaler med ungdom og foreldre, paneldiskusjon og kunstneriske innslag og mye mer.
ARKIV
SISTE INNLEGG