Bufdirlogo

FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne ved å arrangere en halvdagskonferanse om arbeid og arbeidsliv for personer med nedsatt funksjonsevne.

Konferansen finner sted på Thon hotel Opera mandag 3. desember 2018 fra kl.09.00–11.30.
Det serveres gratis lunsj fra kl. 11.30 til 12.30.
Vi ber om at folk møter opp en halv time før slik at vi får registrert alle deltakerne. Konferansen er gratis.

Hotellets tilgjengelighetsbeskrivelse: http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/oslo/thon-hotel-opera/universell-utforming/

Formålet med konferansen er å skape engasjement og bidra til økt kunnskap og bevisstgjøring om arbeid og arbeidsliv for personer med nedsatt funksjonsevne. Målgruppen er alle som jobber for at personer med nedsatt funksjonsevne skal bli likestilt i samfunnet.

På konferansen vil BLD lansere strategien for personer med funksjonsnedsettelser. Vi vil få presentert en ny holdningsundersøkelse fra 2018 som blant annet ser på befolkningens holdninger til personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. I tillegg vil Bufdir lansere ny kommunemonitor på funksjonshemmetfeltet. Det vil også være innlegg fra personer med nedsatt funksjonsevne, inkluderende arbeidsgivere og NHO.

Både statsråd Linda Hofstad Helleland og direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Mari Trommald er innledere under konferansen.
Hele programmet kan leses her: https://bufdir.no/arrangementer/Markering_av_funksjonshemmedes_dag_3_desember_2018/
Vi ønsker velkommen til en interessant og lærerik dag! og
Meld deg på her: https://easyfact.no/reply/nfdfdavgxi Påmeldingsfrist: fredag 23. november.
Kontaktperson Cecilie H. Sandness 4661 9102 eller Tone Alexandra Larsen 4661 4340

ARKIV
SISTE INNLEGG