Søk
FN-logo

FN-komiteens spørsmål til Norge

Norge skal våren 2019 høres i FN om etterlevelsen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Spørsmålene som stilles til norske myndigheter er nå klar fra komiteen.

Les NFUs kommentar til spørsmålene fra CRPD-komiteen.

Her er lenke til spørsmålene fra CRPD-komiteen til Norge. Spørsmålene finnes bare på engelsk.

 

ARKIV
SISTE INNLEGG