Søk

Buss til alle – uansett hvor du kommer fra!

Samferdselsminister Navarsete ønsker at alle busser skal være universelt utformet. Før har det bare vært et krav til bybusser.

Navarsete ønsker at alle skal få bruke bussen, uansett funksjonsevne. Før har dette kravet kun vært for bybusser, men nå har samferdselsdepartementet sendt ut en forskrift på høring som skal sikre at også forstad- og ekspressbusser er universelt utformet.

Slik SAFO skrev i en artikkel hos Dokumentasjonssenteret i vår, er ikke hele reisekjeden universelt utformet. Et av problemene har vært at det ikke er mulig for blant annet bevegelseshemmede å benytte seg av forstads- eller ekspressbusser. Dette fører til at en hel del mennesker ikke kan benytte seg av offentlige transportmidler for å komme seg rundt. Det hjelper ikke at bybussen er tilgjengelig, når man ikke kommer seg inn til byen. Dette har spesielt vært problematisk for personer i distriktene eller personer som må innom flere transportmidler før de kommer fram til bestemmelsesstedet.

SAFO mener det er svært positivt at Samferdselsdepartementet nå ønsker å stille krav også til forstads- og ekspressbusser.

NHFs forbundsleder  sier til VG nett at det endelig vil det bli mulig for bevegelseshemmede å ta buss over hele landet. Samtidig understreker hun at det nå vil bli viktig med oppgraderinger av bussholderplasser og merking av bussruter.

Forskriften vil tre i kraft allerede fra 01.01.2009.

Regjeringens pressemelding.

Forskriften som er sendt ut på høring.

ARKIV
SISTE INNLEGG