Søk

Alle fylkeskommuner har nå råd eller annen representasjonsrordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bilde: Kjell Erik Øie, fotograf Yngve Kveine. 373 av 430 kommuner har også fått til dette. Dette kommer fram i et brev sendt fra BLD til fylkesmennene. BLD ber i samme brev om at fylkesmennene følger opp de kommunene som ennå ikke har råd, eller annen representasjonsordning.

Kjell Erik Øie, fotograf Yngve Kveine

 

Loven om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft 9. oktober 2007. Den sier at kommunene skal opprette råd, eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

SAFO representantene i regionene oppfordres til å jobbe for å sikre at det blir opprettet råd i sine kommuner.

 Link til brevet som gikk ut til fylkesmennene

 

ARKIV
SISTE INNLEGG