Alle fylkeskommuner har nå råd eller annen representasjonsrordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Alle fylkeskommuner har nå råd eller annen representasjonsrordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kjell Erik Øie, fotograf Yngve Kveine

 

Loven om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft 9. oktober 2007. Den sier at kommunene skal opprette råd, eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

SAFO representantene i regionene oppfordres til å jobbe for å sikre at det blir opprettet råd i sine kommuner.

 Link til brevet som gikk ut til fylkesmennene