Utmeldt av SV etter ultralyd-vedtak

Utmeldt av SV etter ultralyd-vedtak