Søk

Trygdeoppgjøret 2021

Avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst var for 2020 på hele 1,4%. Uenighet om beregninger knyttet til kompensasjonen for 2020 mellom Regjeringen og flere av organisasjonene, deriblant SAFO, gjorde at SAFO sammen med Pensjonistforbundet leverte en uenighetsprotokoll. Regjeringens beregningsmetode slår negativt ut for beregningen av alderspensjon til utbetaling, men påvirker ikke uførepensjonen.

Ny G fra 1. mai er 106.399 kroner – en økning på  4,98 %. Det innebærer en tilsvarende vekst i minste årlige sats for uføretrygdede. Ordinær sats blir da på 242.590 kr, det vil si 2,28 G for en som lever sammen med ektefelle eller samboer. Ordinær sats for ung ufør blir på 283 021 det vil si 2,66 G for de som lever sammen med ektefelle eller samboer. Den høye satsen blir på 263.870, som innebærer 2,48 G for en enslig uføretrygdet og 309.621 (2,91 G) for enslig ung ufør.

Når det gjelder Regjeringens beregningsmetoder for å redusere kompensasjonen knyttet til utbetaling alderspensjon har allerede AP, SV og FrP vært ute og kritisert dette. Hva som blir resultatet til slutt, vil vise seg når dette behandles i Stortinget. Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget tar sikte på å avholde en digital høring om oppgjøret, tirsdag, den 8.juni 2021.

ARKIV
SISTE INNLEGG